Výškové práce a elektro revize
Pracujeme kvalitně !

TERMOGRAFICKA MĚŘENÍ-- ELEKTRO REVIZE

MĚŘENI TERMOKAMEROU V PRÚMYSLU I STAVEBNICTVÍ

Nabízíme kvalitně provedené termografické měření a diagnostiku

Stavebnictví

Vyhledávání stavebních závad a zajišťování kvality staveb Analýza pomocí termokamery je rychlá a efektivní metoda, jak odhalit možné stavební závady. Kromě toho se termokamery výborně hodí jako důkaz, zda byla dodržena kvalita a správné provedení stavebních opatření.

Na termogramu jsou vidět vznikající tepelné ztráty, vlhkost a netěsnosti budov. Navíc vyhledáte nedostatky v provedení tepelné izolace a odhalíte poškození stavby – bezkontaktně!

Přesná lokalizace netěsností střech Další možností využití termokamery je prověřování plochých střech z hlediska provlhání. Provlhající oblasti ve střešní konstrukci uchovávají teplo získané slunečním zářením déle než neporušená místa. Večer se proto střešní konstrukce ochlazuje nerovnoměřně. Na základě těchto teplotních rozdílů ukáže termokamera Testo na střeše přesně oblasti s uzavřenou vlhkostí nebo poškozenou izolací.

Proměření pláště budov V termografii budov se infračervená technologie výborně hodí pro rychlé a efektivní analyzování energetických ztrát při vytápění nebo klimatizaci budov. Termokamera na základě jejich vysokého teplotního rozlišení detailně zviditelní vadnou izolaci, tepelné mosty, stavební závady a poškození. Jsou idálně vhodné pro měření a dokumentaci energetických ztrát na vnějších dveřích a oknech, roletách, výklencích radiátorů, na střešních konstrukcích nebo celém plášti budovy.

.

Podmínky měření

Vhodné podmínky pro diagnostiku budovy - rychlost větru do 5 m/s - teplota od - 20 °C do + 5 °C - bez slunečního záření a bez ovlivnění jasnou noční oblohou - bez deště , sněžení či mlhy - rozdíl vnitřní a vnější teploty alespoň 15 °C -stálé podmínky před měřením (dosažení ustáleného stavu)

Zajištění budovy

vytopit a vypnout vytápění před měřením - nevětrat ! (uzavřít okna) - odtáhnout závěsy a nábytek ( u problematických míst ) Měření oken Měření oken - ověření součinitele prostupu tepla Ug izol.skla Výrobci oken standardně uvádějí součinitel prostupu tepla u izolačního dvojskla U=1,1W/m2K a u izolačního trojskla U=0,6W/m2K. Otázkou je, jestli jimi uváděné parametry odpovídají skutečnosti.Nově se začínáme zajímat touto problematikou.

TEORETICKÉ VYSVĚTLENÍ

Hodnota U je základní měrná jednotka pro stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Čím je hodnota U nižší,tím je tepelná izolace stavebního dílce lepší.Nízká hodnota U je proto nejdůležitější vlastností izolačního skla. Čím je tedy tato hodnota nižší,tím vyšší je povrchová teplota okenní tabule,což vede k vyšší pohodě v místnostech. Když se totiž povrchová teplota okenní tabule dostane pod hodnotu rosného bodu,v ten okamžik dochází ke kondenzaci. V poslední době se množí případy,kdy v zimním období jsou okna denně orosená a na parapetech se drží voda. A to i v případech ,kdy je vnitřní teplota zhruba 20°C a relativní vlhkost 50-60%.

PRINCIP MĚŘENÍ

Současně se měří vnitřní teplota vzduchu ( Ti ) měřícím přístrojem,vnitřní povrchová teplota zasklení ( Tw ) příložnými sondami a vnější teplota vzduchu ( Te ) radiovou sondou.Z těchto tří hodnot se za použití konstanty vypočte součinitel prostupu tepla ( U ). Měření provádíme současně i termokamerou,která odhalí i prostup tepla mezi zasklením i rámem okna.

PROTOKOL O MĚŘENÍ Součástí každého měření

Průmysl

použití v průmyslu a elektroinstalacích. Termokamery jsou vhodné ke kontrole materiálů a součástí strojů v průmyslové údržbě a při zajištění kvality výroby. Stačí jediný pohled na odhalení nebezpečných míst a předejítí nákladným škodám. Pro Vaši pravidelnou kontrolu při údržbě elektroinstalací . Infračervená termografie umožňuje posuzování stavu zahřívání zařízení nízkého středního a vysokého napětí. Termosnímky navedou ke včasnému rozpoznání vadných komponentů nebo spojení, takže je možné potřebná preventivní opatření provést cíleně. To minimalizuje nebezpečná rizika zahoření a eliminuje nákladné odstávky ve výrobě.

Fotovoltaika

Sledování a kontrola fotovoltaických zařízení . Existují dva hlavní důvody pro kontrolu solárních zařízení: bezpečnost a kontrola výkonu. Solární zařízení přinášejí svůj maximální výkon při plném slunečním svitu. Poškozené články mohou vést k mimořádnému zahřívání a tím k nebezpečí zahoření. Kromě toho může v případě vadných článků dojít k výrazné výkonové ztrátě zařízení. Termokamera odhalí potenciální rizika požáru a rozpoznají zavčas poškozené články. Předejdete tak ztrátám výkonu a současně je zajištěna vysoká bezpečnost zařízení. Termokamery jsou vybaveny měřící funkcí určenou právě pro kontrolu FV modulů.

Vodo - Topo

Bezpečně na stopě prasklému potrubí. Při podezření na prasklé potrubí často nezbývá nic jiného než rozbít celou oblast zdi nebo podlahy. S pomocí termokamer práce minimalizujete a snižujete tak jejich náklady. Úniky u podlahového topení a ostatních nepřístupných potrubí jsou lokalizovány přesně a nedestruktivně. Zabráníte tak zbytečnému bourání a náklady na opravu jsou nekolikanásobně nižší.

Snadná kontrola topných systémů a instalací . Díky jednoduché a intuitivní obsluze termokamer se rychle a bezpečně provádí kontrola topenářských, klimatizačních a ventilačních instalací. Jediný pohled termokamerou stačí odhalit nerovnoměrné rozložení teplot. Vyhledají se tak spolehlivě místa zanesení a ucpání radiátorů.

Ceník měření

------------------------- ZÁKLADNÍ CENY ---------------------------

Prohlídka kamerou - 500 ,- / každá započatá hodina

Vyhotovení snímků - 100 ,- /

-------------- BALÍČKY SLUŽEB RODINNÉ DOMY --------------

RD STANDART - Venkovní prohlídka - Konzultace se zákazníkem na místě - Vyhotovení cca 10 snímků - Protokol o měření v elektronické podobě 1.450,-

RD PLUS

Venkovní + vnitřní prohlídka - Konzultace se zákazníkem na místě - Vyhotovení cca 20 snímků - Protokol o měření v elektronické podobě 1.950,-

PROČ VYUŽÍT NAŠICH SLUŽEB?

Máme zkušenosti s diagnostikou

Pracujeme zodpovědně

Pracujeme kvalitně

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT ?

SKY PERNICA provádí na profesionální úrovni:

 

VÝBĚR Z NABÍDKY

  • Provádíme veškeré práce ve výškách pomocí horolezecké techniky případně za pomocí jiné techniky pro práci ve výškách.
  • Provádíme veškeré elektro revize mN, nN do 1000V a hromosvody, rodinné domky ,elektro nářadí a pod.
  • Montáže kamerových systémů a systémů elektronické zabezpečovací signalizace a požární signalizace včetně revizí, osvědčení, pozáruční servis a prohlídky.

 

REKLAMNÍ ODKAZY

Vyhlídkové lety Svatební fotografie

RYCHLÝ KONTAKT
Výškové a elektro práce
Petr Pernica
Mobil: +420 603 725 591
Email: bppsys@volny.cz